พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “ฟันสวย เหงือกแข็งแรง” และมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาไฟฟ้ากำลัง

พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะบริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธี พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียน สาขาพืชศาสตร์

กิจกรรมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐ เทียบเท่า ปวช.๓ สาขาพืชศาสตร์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศศึกษา