กิจกรรมทำบุญตักบาตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมทำบุญตักบาตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรม CRRU Open House Ontour โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

กิจกรรม CRRU Open House Ontour โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นำโดย นายปรีชารัตน์ รินทะระ รองผอ.สพม.เชียงราย มาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

พิธีมอบเกียรติบัตรแกนนำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จังหวัดเชียงราย

พิธีมอบเกียรติบัตรแกนนำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จังหวัดเชียงราย งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอแม่จัน และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มาตรวจเยี่ยมเยาวชนและมอบทุนการศึกษามูลนิธิน้อมจิตต์ร่มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอแม่จัน และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มาตรวจเยี่ยมเยาวชนและมอบทุนการศึกษามูลนิธิน้อมจิตต์ร่มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย ให้นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค โดยมี นายปรีชารัตน์ รินทะระ รองผอ.สพม.ชร และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพท.ชร 3 พร้อมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้การต้อนรับ

 

 

 

กิจกรรมสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับบุคคลภายนอก โดยโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาฝรั่งเศสอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับบุคคลภายนอก โดยโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาฝรั่งเศสอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม