พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม