กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ STEM Junior Camp 2022

กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ STEM Junior Camp 2022 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและหอประชุมชงโค