เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

IMG_20230110_0018