ยินดีต้อนรับ นายศุภวิศว์ ตาหล้า ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยินดีต้อนรับ นายศุภวิศว์ ตาหล้า ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค