กิจกรรมพิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ให้แด่ คณะครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ให้แด่ คณะครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ หอประชุมชงโค