พิธีมอบเกียรติบัตรแกนนำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จังหวัดเชียงราย

พิธีมอบเกียรติบัตรแกนนำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จังหวัดเชียงราย งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565