พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการชายแดนทหารและกองกำลังผาเมือง
ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม