ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอนและกรรมการ ส.บ.ม.ท.

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอนและกรรมการ ส.บ.ม.ท. วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม