ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี และ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี และ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม