เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

IMG_20211130_0019