กิจกรรมสร้างเสริมเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา เข็มที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม