กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม นำเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ไปถวาย ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ 2564