แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชงโคและอาคาร 1 (อินทนิล)

หมายเหตุ : ขอแจ้งเปลี่ยนตารางการประชุมวันที่ 4 มิถุนายน 2565

ภาคเช้า เวลา 8.30-12.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ประกาศ แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมชงโค  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

แจ้ง การเรียนรูปแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน 100%

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ขอแจ้งการเรียนรูปแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน 100 เปอร์เซน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

เรื่อง แจ้งการเรียนรูปแบบ on-site สลับสัปดาห์เรียน

ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในขณะนี้ได้คลี่คลายลงไปในระดับหนึ่ง โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจึงขอแจ้งการการเรียนรูปแบบ on-site สลับสัปดาห์เรียน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

week by week

 เรื่อง แจ้งขยายเวลาการเรียนในรูปแบบ Online, On-demand และ On-hand

 เรื่อง แจ้งขยายเวลาการเรียนในรูปแบบ Online, On-demand และ On-hand  ต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

keep online

ประกาศ ยกเลิกการเรียนแบบสลับวันเรียนที่โรงเรียน เป็นการเรียนที่บ้าน ๑๐๐%

โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ขอแจ้ง ยกเลิก การเรียนแบบสลับวันเรียนที่โรงเรียน On-site (๕๐%) และ ยกเลิก การสอบกลางภาค  ในวันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ที่บ้าน ในรูปแบบ Online, On-demand และ On-hand ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศให้มาเรียนที่โรงเรียน

schoolcovid19