อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย ศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม รุ่นที่ 25 มอบเงินสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ 60 ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย ศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม รุ่นที่ 25 มอบเงินสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ 60 ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 350,000 บาท และได้ปาฐกถาแนะแนวทางการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมชงโค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมการแข่งขันกีฬา E-Sports ระดับสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

การประชุมการแข่งขันกีฬา E-Sports ระดับสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้แก่นักเรียน

5ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้แก่นักเรียน โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นิเทศติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบของโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ จังหวัดเชียงราย

ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ มานิเทศติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบของโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(พิเศษต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(พิเศษต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม