ยินดีต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะกรรมการการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะกรรมการการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย (โรงเรียนดีสี่มุมเมือง) ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีเปิดห้องศูนย์สืบค้นข้อมูล Learning Center

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดห้องศูนย์สืบค้นข้อมูล Learning Center  ของฝ่ายวิชาการ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๔ ชั้น ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในโอกาสมาตรวจราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

รางวัล กิจกรรมการประกวดภาพวาด ” ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2020 “

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้รับรางวัล การประกวดภาพวาด ” ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2020 ”

 

รางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน”

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัลผลงานระดับดีเด่น จากการคัดเลือกผลงานผ่าน ” โครงการเสริมสร้างเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรด้วยการตรวจสอบการตกค้างในพืชผัก เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทยทั่วประเทศ ” กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในงานการประชุมวิชาการเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2563

การประชุมเครือข่ายรถตู้รับ-ส่ง นักเรียน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด – 19

นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายรถตู้รับ-ส่ง นักเรียน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด – 19 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

แม่จันมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒

นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวิ่งแม่จันมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม