กิจกรรมโรงเรียน

พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted on

คณะบริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธี พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียน สาขาพืชศาสตร์

Posted on

กิจกรรมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐ เทียบเท่า ปวช.๓ สาขาพืชศาสตร์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศศึกษา

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted on

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม