โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ข้อมูลการติดต่อ

  • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  • โทร : 053-771787
  • โทรสาร : 053-771545
    ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.
  • E-Mail : [email protected]
สนทนากับเรา