กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม