กิจกรรมโรงเรียน

การคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการ การคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม