กิจกรรมโรงเรียน

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจ้อมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจ้อมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน