กิจกรรมโรงเรียน

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหาร และ คณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน