กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓