กิจกรรมโรงเรียน

พิธีทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓