กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมสับดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้เข้าร่วมอย่างหลากหลาย
โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน