โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School
Chinese (Simplified)EnglishThai