โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการจรัล แก้วเป้ง
นำผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโครงการบัานนี้มีรัก ปลูกกินเอง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ


Chinese (Simplified)EnglishThai