โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศีกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่21 กุมภาพันธ์. 2563. ณ. หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

Chinese (Simplified)EnglishThai