กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาการคำนวณ ดวลวรยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน “วิทยาการคำนวณ ดวลวรยุทธ”  กิจกรรม มหกรรมราชภัฎวิชาการ 2020  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน วิทยาการคำนวณ ดวลวรยุธ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขัน วิทยาการคำนวณ ดวลวรยุธ

เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport ประเภทเกมส์ PUBG Mobile

เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport ประเภทเกมส์ ROV