โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภานักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์
โดยพร้อมเพรียงกันหลังเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน

Chinese (Simplified)EnglishThai