โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562

Chinese (Simplified)EnglishThai