โครงการอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

โครงการอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม