กิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓