กิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาไฟฟ้ากำลัง