พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะบริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธี พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓