เรื่อง รายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

IMG_20220118_0029