งานวันครูประจำปี 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ณ หอประชุมชงโคโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ร่วมกับสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดงานวันครูประจำปี 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม