ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงาน ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม