กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำการจัดการขยะ

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำการจัดการขยะ ในโรงเรียน ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม