ข่าวประกาศ

ประกาศ แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมชงโค  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ