กิจกรรมโรงเรียน

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายบริหารสถานศึกษา

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้ารับการประเมิน เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายบริหารสถานศึกษา

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม