กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ ครูจิ่งหลี่ แซ่สิ่ว ครูมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม