โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
นายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.36
ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Chinese (Simplified)EnglishThai