กิจกรรมโรงเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา และ มอบเงินเยียวยาครอบครัว ครูจูหลิง ปงกันมูล ณ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จากนั้นได้เดินทางไปยัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา และ เยี่ยมชมนิทรรศการของทั้ง 6 โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย คือ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์วิทยาลัยเชียงราย โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม