โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ชั้นม.1

idstd_m12563

 

สนทนากับเรา