พิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นำโดยนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม