เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านสำนักงานฝ่ายอำนวยการ

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านสำนักงานฝ่ายอำนวยการ

IMG_20210719_0003