พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2564

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564