กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ยินดีต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม