กิจกรรมโรงเรียน

การประเมินเกณฑ์คุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

การประเมินเกณฑ์คุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม